مدیریت شبکه‌های اجتماعی - بخش دوم

در این ویدئو - که قسمت دوم از مجموعه سه قسمتی تولید شده در یاری‌کده درباره مدیریت شبکه‌های اجتماعی است - سه گام مهم برای درگیر کردن مخاطبان به شما معرفی می‌شود.

درگیر کردن مخاطبان

مخاطبان سرمایه ارزشمند شبکه اجتماعی شما هستند. در این ویدئو - که قسمت دوم از مجموعه سه قسمتی تولید شده در یاری‌کده درباره مدیریت شبکه‌های اجتماعی است - سه گام مهم برای درگیر کردن مخاطبان به شما معرفی می‌شود. اول، اعتماد مخاطب‌ها را جلب کنید. اگر سازمان شما به اصولی که سازمان‌تان تبلیغ کرده است وفادار بماند، مخاط‌ب‌ها شما را باور خواهند کرد. دوم، همواره در دسترس و پاسخگوی مخاطب‌ها باشید و به بازخوردها و پیام‌های رسیده از آن‌ها توجه کنید. سوم، با معرفی تیم خود یک قدم به مخاطب‌ها نزدیک‌تر شوید و بعد از آن‌ها دعوت به مشارکت کنید.

اینجا ببینید: مدیریت شبکه‌های اجتماعی - بخش اول: طراحی یک استراتژی آگاهانه |

اینجا ببینید: مدیریت شبکه‌های اجتماعی - بخش سوم: استفاده موثر از محتوای تصویری |