فكر می‌كنید چه كلاهى سرتان گذاشته‌اید؟

در این اینفوگرافی با تکنیک شش کلاه تفکر که توسط ادوارد دوبونو، متخصص تفکر خلاق طراحی شده است، آشنا می‌شوید.

تکنیک شش کلاه تفکر روش ساده و موثری برای تحلیل و ارزیابی است. این تکنیک به‌ویژه در هنگام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به افراد کمک می‌کند تا یک فرآیند را همزمان از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و بر اساس مشاهدات و شناختی که در طول این فرآیند نسبت به موضوع به دست می‌آورند، تصمیم بگیرند. در این روش که توسط  ادوارد دوبونو، متخصص تفکر خلاق طراحی شده است، هریک از رویکردها یا مدل­‌های فکری به‌طور نمادین به‌صورت یک کلاه رنگی مشخص می‌شوند و برای هر نوع شیوه فکری یک رنگ در نظر گرفته می‌شود. اعضای تیم تصمیم‌گیری می‌توانند با انتخاب یک کلاه با رنگ مشخص آن موضع را در طول بحث در‌ پیش بگیرند.

اینفوگرافی زیر را با کیفیت بالا می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.

اصل اینفوگرافی را می‌توانید در این‌جا مشاهده کنید.