چهار سبک برای جمع‌آوری کمک‌های مالی

هر کسی بسته به روحیه و شخصیت‌ خاص خودش می‌تواند در جمع‌آوری کمک‌های مالی موفق شود.
با ترکیب ویژگی‌های «برون‎گرایی / درون‌گرایی» و «شهودی / تحلیلیِ» آدم‌ها ما به چهار سبک اصلی برای مذاکره و درخواست کمک مالی می‌رسیم.
ویژگی‌های هر سبک را بخوانید و بررسی کنید که کدام‌یک در شما بارزتر است. با شناخت سبک‌تان می‌توانید به‌طور موثرتری به جمع‎آوری کمک‌های مالی بپردازید.

بسیاری از فعالان مردم‌نهاد احساس می‌کنند که نمی‌توانند از عهده مذاکره و رویارو شدن با یک حامی بالقوه مالی و درخواست کمک برای کار خیریه و جمع‌آوری هدایا بربیایند. تصور رایج و غالب این است که برای موفق شدن در این حوزه باید سر و زبان داشت و از استعداد فروشندگی برخوردار بود. واقعیت اما این است که هر کسی بسته به روحیه و شخصیت‌ خاص خودش می‌تواند موفق باشد. خانم آندریا کیلْسْتِد که مشاور و کارشناس خبره و با تجربه‌ای در حوزه جمع‌آوری کمک‌های مالی است در کتاب خود چهار سبک اصلی را برای درخواست کمک مالی معرفی کرده است که در اینفوگرافی یاری‌کده می‌بینید. این دسته‌بندی بر اساس این است که آدم‌ برون‌گرا هستند یا درون‌گرا و همچنین اهل شهودند یا تحلیل.

برای اطلاعات بیشتر درباره سبک‌های مختلف درخواست کمک مالی می‌توانید به توضیحات خانم کیلْسْتِد در این پادکست یاری‌کده گوش کنید.
در اینفوگرافی زیر دوگانه «برون‎گرایی / درون‌گرایی» روی محور عمودی و دوگانه «شهودی / تحلیلی» روی محور افقی نشان داده شده است. با ترکیب این دوگانه‌ها به چهار مدل و سبک اصلی درخواست‎کنندگان کمک‌های مالی می‎رسیم. شناخت و درک این مدل و سبک‌ها شما را توانمندتر می‌کند و در نهایت باعث می‌شود بتوانید به‌طور موثرتری به جمع‎آوری کمک‌های مالی بپردازید.  ویژگی‌های هر سبک را بخوانید و بررسی کنید که کدام‌یک در شما بارزتر است؟

این اینفوگرفی بر اساس کتاب سبک درخواست خودتان را بشناسید نوشته آندریا کیلْسْتِد تهیه شده است. آندریا کارشناس خبره و با تجربه‌ای در حوزه جمع‌آوری کمک‌های مالی است و سال‌هاست که به سازمان‌های مردم‌نهاد و خصوصی در این زمینه مشاوره می‌دهد.