یک کمپین موفق یک پیام درست و درمان دارد

کمپین کردن به این معنا است که باور داشته باشیم که راه‌حلی برای تغییر یک مشکل در دنیا وجود دارد.
برای موفقیت کمپین باید تلاش کنیم تا کسانی را که در تمام سطوح مختلف قدرت تصمیم‌گیری دارند تحت تاثیر قرار داده و سپس همراهی و حمایت آن‎ها را با آرمان‎های کمپین نشان بدهیم.
یک کمپین برای موفقیت نیاز به یک پیام کارآمد و تاثیرگذار دارد. یک پیام تاثیرگذار ۱) به دل می‌نشیند، ۲)‌مخاطب را به شوق می‌آورد، ۳)‌ او را به کار و اقدام عملی وا می‌دارد.
یک کمپین موثر و کارآمد باید اول و پیش از هر چیز بتواند با مخاطبینش یک رابطه بسازد و آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. اما این کافی نیست.
مخاطبان ممکن است با شنیدن پیام کمپین‌‌تان به این نتیجه برسند که معضل مطرح شده در کمپین زیادی افسرده کننده و یا سخت است برای همین باید او را به شوق آورید و و نظرات منفی و محکوم به شکست را خنثی کنید.
اما ایجاد اشتیاق در مخاطب هم به تنهایی کافی نیست. شما باید بتوانید مخاطب‌تان را تحت تاثیر قرار بدهید، سر ذوق بیاوریدشان و بعد اطمینان حاصل کنید که دریافت‎کنندگان پیام کمپین تصمیم می‎گیرند که قدمی بردارند.

کمپین کردن به این معنا است که باور داشته باشیم که راه حلی برای تغییر یک مشکل در دنیا وجود دارد. بعد تلاش کنیم تا کسانی را که در تمام سطوح مختلف قدرت تصمیم‌گیری دارند تحت تاثیر قرار بدهیم و در نهایت همراهی و حمایت آن‎ها را با آرمان‎های کمپین نشان بدهیم.

جاناتان الیس در کتاب خود با عنوان کمپین کردن به قصد موفقیت  که توسط انجمن ملی سازمان‎های داوطلبی انگلستان منتشر شده معتقد است که یک کمپین موثر و کارآمد باید اول و پیش از هر چیز بتواند با مخاطبینش یک رابطه بسازد و آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. اما این کافی نیست. این‌که با پیام‌تان مخاطب را تحت تاثیر قرار بدهید خیلی هم خوب است ولی ممکن است آن‌ها به این نتیجه برسند که معضل مطرح شده در کمپین زیادی افسرده کننده و یا سخت است و چاره‎ای برای تغییر یا کاری برای انجام وجود ندارد.

یک کمپین باید فراتر از تحت تاثیر قرار دادن افراد برود و مخاطبان ‎ها را سر ذوق و اشتیاق بیاورد. یک کمپین موفق باید به مخاطبان‌اش بگوید که راه‎حلی برای مشکلی که تحت تاثیرشان قرار داده وجود دارد. کمپین باید دارای بخش‎هایی باشد که مشوق افراد برای قدم برداشتن باشد و نظرات منفی و محکوم به شکست را خنثی کند.

اما تحت تاثیر قرار دادن و ایجاد اشتیاق هم بدون وجود شرط سومی در یک کمپین کافی نیست. یک کمپین برای موفق شدن علاوه بر این که مخاطبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، و امیدوار و مشتاق به تغییر می‌کند، باید مطمئن بشود که دریافت‎کنندگان پیام تصمیم می‎گیرند که گامی عملی بردارند.

اینفوگرافی زیر را ببینید و  سه شرط لازم برای موفق‌ شدن کمپین را بررسی کنید. از خودتان بپرسید که آیا پیام کمپین شما دارای این سه شرط لازم است؟

این اینفوگرافی براساس کتاب کمپین کردن به قصد موفقیت نوشته جاناتان الیس تهیه شده است.