همگردانی؛ مشارکت همگانی در مدیریت محلی

یاری‌کده در این انیمیشن مدل همگردانی یا مدیریت مشارکتی را به شما معرفی می‌کند.
با استفاده از همگردانی یا مدیریت مشارکتی مردم محلی در مدیریت و حفاظت منابع طبیعی‌ باهمستانی که در آن زندگی می‌کنند با سازمان‌های محیط زیستی مشارکت پایدار می‌کنند.

همگردانی یا مدیریت مشارکتی یکی از مدل‌های موفقی است که در آن مردم محلی در مدیریت و حفاظت منابع طبیعی‌ باهمستانی که در آن زندگی می‌کنند با سازمان‌های محیط زیستی مشارکت پایدار می‌کنند. در همگردانی، همه ذینفعان برای حل یک مشکل دور هم جمع می‌شوند و در یک ساختار مشارکتی مجموعه قوانین منصفانه‌ای را تعریف می‌کنند که میزان و نوع دسترسی و شیوه کنترل منابع طبیعی را برای مدیریت بهتر باهمستان مشخص می‌کند. با استفاده از این مدل، همه ذینفعان از نقش و خواسته‌های یکدیگر آگاه می‌شوند و در نتیجه همگردانی یا مدیریت مشارکتی، از وضعیت موجود و نتیجه به‌دست آمده راضی‌‌اند. برای آشنایی بیشتر با این مدل انیمیشن یاری‌کده را تماشا کنید. هم‌گردانی می‌تواند برای چالش‌های محله، شهر یا منطقه شما هم مفید و قابل اجرا باشد.

ویدئو را در آپارات از این‌جا ببینید.