مساله مرغ من و تحلیل ذینفعان

شما باید بتوانید مساله یا مشکلی را که برنامه‌تان روی آن تمرکز کرده است از زاویه دید ذینفعان ببینید و آن را در راستای منافع و دغدغه‌های آن‌ها تحلیل کنید.
تحلیل ذینفعان یعنی باید بتوانید بفهمید که یک مشکل اجتماعی چطور برای گروه‌های مختلف اهمیت دارد و چطور باید حل شود.
ذینفعان کسانی هستند که می‌توانند روی یک فعالیت تاثیر داشته باشند و یا این‌‌که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تاثیر آن فعالیت قرار بگیرند.

ما در یاری‌کده درباره «ذینفعان» بسیار حرف زده‌ایم و شما هم این عبارت را از ما بسیار شنیده‌اید. چرا؟ چون اگر ذینفعان پروژه‌ها و برنامه‌هایتان را به‌درستی شناسایی کرده و آن‌ها را به مشارکت دعوت کنید، بخش بزرگی از موفقیت‌ شما تضمین خواهد شد. در این ویدئو ما تلاش کرده‌ایم بانمک و مفرح باشیم و یکی از ابعاد مهم پروژه‌های رفع مشکلات اجتماعی را که «تحلیل ذینفعان» است به زبان ساده برایتان شرح دهیم. ذینفعان کسانی هستند که می‌توانند روی یک فعالیت تاثیر داشته باشند و یا این‌‌که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تاثیر آن فعالیت قرار بگیرند. شما باید بتوانید مساله یا مشکلی را که برنامه‌تان روی آن تمرکز کرده است از زاویه دید ذینفعان ببینید و آن را در راستای منافع و دغدغه‌های آن‌ها تحلیل کنید. یعنی باید بتوانید بفهمید که این مساله چطور برای گروه‌های مختلف اهمیت دارد و چطور باید حل شود.

متن انیمیشن

معمولا هر کار و مساله‌ای که پیش می‌آید به یک عده ربط دارد و به نفع بعضی‌ها و به ضرر بعضی دیگر است. به این‌ آدم‌ها ذینفع می‌گوییم. مساله‌ای که برای من پیش آمده، سروصدای مرغ قشنگی است که در آپارتمانم نگه می‌دارم. اما هر کسی سرو صدای مرغ را یک‌جور می‌بیند و از یک زاویه و در چارچوب خاصی آن را تحلیل می‌کند.

برای مثال، اعضای شورای محل مساله مرغ من را در چارچوب آسایش و کار ساکنان محله تحلیل می‌کنند. انجمن حمایت از حیوانات، مساله مرغ من را در چارچوب حقوق حیوانات می‌بینند. قصاب و بقال و صاحب رستوران محله‌مان به مرغ من از زاویه تجارت غذا نگاه می‌کنند. اما خودم، این مرغ را از وقتی جوجه بوده به‌عنوان مونس و همدم خانگی بزرگ کرده‌ام. من مساله مرغ را در چارچوب عاطفی و از زاویه زندگی خودم می‌بینم.

بنابراین، وقتی در مورد مشکلات اجتماعی صحبت می‌کنیم، بهتر است ابتدا ببینیم مساله به چه کسانی ربط دارد، هر کدام - از جمله خود ما - مساله را چطور می‌بینیم، نفع و ضررمان چیست و به چه راه حل‌هایی علاقمند هستیم.

ذینفعان هنگام وقوع مساله یا مشکل آن را از زاویه دید خودشان می‌بینند و آن را در راستای منافع و دغدغه‌هایشان تحلیل می‌کنند. پس ما باید بتوانیم بفهمیم که این مساله چطور برای گروه‌های مختلف اهمیت دارد و چطور باید حل شود.  

در نهایت، از این‌که من مرغ را در آپارتمان نگه می‌دارم آیا خوشحال هستند یا این‌که اعتراض دارند؟ و من هم باید به دنبال راهی باشم که هم منافع خودم را در نظر بگیرم و تا حد ممکن هم منافع دیگر ذینفع ها را.

ویدئو را در آپارات از این‌جا ببینید.