مشارکت جوانان در کارهای مردم‌نهاد

در این خودآموز می‌خوانیم که برای طراحی یک الگوی موفق مشارکت نوجوانان و جوانان باید به چه پرسش‌های مهمی توجه کرد تا مشارکت معنادار، جذاب و پایدار باشد.
مشارکت جوانان به معنی ممارست پایدار و معنادار آن‌ها در فعالیتی است که خارج از حوزه علایق و مسایل شخصی‌‌شان قرار دارد.

دانلود خودآموز 


نتایج به‌دست آمده از پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که جوانان بسیار بیش از آن چیزی که معمولا تصور می‌شود به انجام‌ کارهای خیر مشغولند. مشارکت در فعالیت‌های مردم‌نهاد برای جوان‌ها خوب و مفید است. این مشارکت بسیار بیشتر از صرف انجام دادن یک کار است. مهم این است که مشارکت چه کیفیتی داشته باشد و تا چه اندازه معنادار باشد. برای طراحی یک الگوی موفق مشارکت جوانان باید به پرسش‌های مهمی توجه کرد. مهمترین مؤلفه‌های مشارکت کدام‌ها هستند؟ رابطه میان مشارکت و پیامدهای مثبت ناشی از آن در میان افراد مختلف، در محیط‌های گوناگون و همچنین بسته به نوع فعالیت‌ها چه تغییری می‌کند؟ در این خودآموز ما یک الگوی انعطاف‌پذیر را برای طراحی پروژه‌های مشارکت جوانان به شما معرفی می‌کنیم. فایل پی‌دی‌اف خودآموز «مشارکت جوانان در کارهای مردم‌نهاد» را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.

مدل مفهومی این خودآموز توسط «مرکز ارتقای کیفیت زندگی کودکان» و با مشارکت مجموعه‌ای از نهادهای آموزشی، دانشگاهی و مردم‌نهاد کانادا تدوین شده است. طراحی نسخه فارسی خودآموز توسط یاری‌کده انجام شده است. متن ترجمه شده به فارسی ویرایش‌ و خلاصه نیز شده تا برای خواننده رسا باشد.