چگونه تصمیمات دشوار را آسان کنیم؟

گام اول در فرآیند تصمیم‌گیری شناسایی مشکل از یک فرصت است.
گام دوم، مرحله جمع‌آوری همه اطلاعات مرتبطی است که به شما برای تصمیم‌گیری کمک خواهد کرد.
گام سوم، زمان تجزیه و تحلیل اطلاعاتی است که جمع‌آوری‌ کرده‌اید.
گام چهارم مرحله ایده‌پردازی است و این‌که بتوانید با پرسیدن سوال‌های درست و همچنین نوآوری، گزینه‌های زیادی پیش‌روی خود طرح کنید.
در گام پنجم هر کدام از ایده‌های طرح شده را ارزیابی کنید.
در گام ششم یکی از ایده‌ها را انتخاب کنید و با جزئیات بیشتری ریسک‌ها و پیامدهای این انتخاب را بررسی کنید.
گام هفتم مرحله عملیاتی کردن تصمیم‌گیری است. یک برنامه عمل برای پیاده‌سازی و همچنین نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی تهیه کنید.

شما هر روز به‌تنهایی یا در جلساتی که برای هم‌فکری با اعضای تیم تان برگزار می‌کنید، تصمیمات کوچک و بزرگی می‌گیرید که در موفقیت یا عدم موفقیت‌تان تاثیرگذارند. بعضی از تصمیم‌‌ها پیچیده‌اند و ممکن است زمان و انرژی زیادی از شما و تیم‌تان بگیرند. این اینفوگرافی به شما کمک می‌کند با دنبال کردن هفت گام مهم، فرآیند تصمیم‌گیری را تسهیل کنید و بتوانید با پیمودن یک مسیر منطقی به نتیجه مطلوب برسید و تصمیم درست را انتخاب کنید (اینفوگرافی «فرآیند تصمیم‌گیری در هفت گام» را با کیفیت بالا می‌توانید از این‌جا دانلود کنید).

اصل اینفوگرافی را می‌توانید در این‌جا مشاهده کنید.